ANBI

Statutaire naam, 

Comunidade Cristã em Amsterdam

RSIN nummer
805889863

Contactgegevens
Postadres/bezoekadres
Postjesweg 150 1061AX Amsterdam
Mob. 06 14 49 32 77
Email: m.rochaviana1@gmail.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving.
Het kerkgenootschap heeft tot doel:
Het evangelie van Jezus Christus te prediken als het woord van God. Geestelijke steun te geven en te verzorgen een ieder die dit nodig heeft, met als basis het woord van God, zonder te onderscheiden naar ras, huidskleur, taal, religie of nationaliteit en ongeacht van welke gemeente men lid of aangesloten is, steunend vooral diegenen die de Portugese taal spreken.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
We willen dit doel bereiken door diensten, samenkomsten, ontmoetingen en gebedsgroepen te houden. informatie te geven via bijbelstudie, videofilms te laten zien met een bijbelse basis. Bijbelstudie te verspreiden, schriften, audiotapes, video’s en boeken met inhoudelijke ervaringen en lessen gebaseerd op getuigenissen van andere broeders en zusters. Zendelingen uit te zenden en hulp voor de missie te bieden. Training te geven voor mensen met een roeping voor de zending. Te evangeliseren in de openlucht met predikingen theater, dans, etcetera. Pastorale hulp te verlenen. Het uitzenden van Evangelische programma’s via de media zoals radio e televisie. Het opzetten, indien mogelijk van huizen voor opvang van weeskinderen, drugsverslaafden, ouderen, etcetera. Andere activiteiten waarin het evangelie centraal staat.

Bestuurssamenstelling.
Pastores: Marcos Elisio Rocha Viana, Samuel Rodrigues de Faria.
Ouderlingen: Tesoureiro Mw. Claudia Fernandes Suim, Secretário Dhr. James Sanyour, Mw. Walzinha Sanyour, Mw Kátia Aquino, Mw. Joelma Oliveira Santos, presidente Dhr. Ruud Smeehuijzen.

Voor de vervulling van de functie van als bestuurslid zal er geen beloning aan deze functie worden toegekend. In andere gevallen zal artikel 4 van de statuten worden toegepast.